Паролингизни унутдингизми?
Login
Left, Right, Center Left, Center, Right Center, Left, RightOracle VM VirtualBox - дастуридан фойдаланиш

Oracle VM VirtualBox - дастуридан фойдаланиш

Ушбу мақола компьютерларни виртуал тарзда ишлатиш имконини берувчи, Oracle VM VirtualBox дастурини ўрнатиш, созлаш ва фойдаланишга бағишланган. VirtualBox дастур бепул хисобланади ва бир нечта тилларда ишлайди. Дастурни InnoTek корхонаси 2007 йили ишлаб чиқарган. 2008 йили Sun Microsystem корхонаси уни сотиб олган ва хозиргача уни такомиллаштириш билан шуғулланади. Ушбу дастур хозирги кундаги деярли барча ОТ (Windows, Linux/Unix, Mac OS) ларни виртуал равишда ўз компьютерингизда ишлатиш имконини беради.

VirtualBox нинг имкониятлари:
x86-виртуализация;
кўп-ядровий ва кўп процессорлик имкониятлари;
аудио қурилмалар билан ишлаш;
USB-хостларни виртуализацияси;
ишлаш тезлиги юқорилиги ва шу билан бирга компьютер ресурсларига талаби баланд эмаслиги;
хар хил турдаги тармоқ уланишлар билан ишлаш (NAT, Host Network, Bridge, Internal);
виртуал компьютерларни холатларини "расмга" олиб уларни сақлаб қўйиш имконияти (snapshots), ва уларга виртуал компьютерни ортга қайтариш мумкинлиги;
VirtualBoxдастурини созлаш ва бошқаришни буйруқлар ёрдамида cmd орқали бошқариш имконияти.

 

Oracle VM VirtualBox дастурини ўрнатиш

Сизни ОТга мос келувчи VirtualBox дастурини қуйидаги ҳаволага кириб, юклаб олишингиз мумкин:

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Ушбу мақолада VirtualBox нинг мақола ёзилиш вақтига энг охирги 4.1.8 версиясидан фойдаланилди.

VirtualBoxни "дистрибутив"ини юклаб олганингиздан сўнг дастурни компьютерингизга ўрнатишни бошлашингиз мумкин. Ушбу мақолада VirtualBoxни Windows XP SP3 ОТга ўрнатилди.

VirtualBox ни ўрнатувчини дастурини ёқамиз ва ойнада Next тугмасини босамиз.

Кейинги қадамда дастурни қайси компонентларини юклашни танлашингиз мумкин. Аввалбошдан барча компонентлар ўрнатилади (бизга хам хаммаси керак), дастурни ўзи эса аввалбошдан Program Files папкасига ўрнатилади. Агар дастурни файлларини бошқа жойга ўрнатмоқчи бўлсангиз, шу ойнадаги Browse тугмасини босиб, керакли жойни танлашингиз мумкин. Next ни босамиз.

Кейинги қадамда дастур ўрнатилганда уни ёрлиқларини Иш столига ва тез ёқиш панелига жойлаштириш созланади. Next ни босиб, кейинги қадамга ўтамиз.

Кейинги қадамда ўрнатиш дастури бизни дастурни ўрнатиш жараёнида, тармоқ интерфейси вақтинчалик узулиши мумкинлиги хақида огохлантиради. Агарда бу вақтда интернетдан ёки тармоқ ёрдамида бирон бир файл кўчираятган бўлсангиз ёки ишингизни тўхтатиб туринг, ёки юклаш жараёнини тармоқни ишлатиб бўлганингиздан сўнг давом эттиришни тавсия этаман. Ойнада Yes ни босиб, огохланитиршга розилик берамиз.

Ушбу қадамда Install тугмасини босиб, дастурни ўрнатиш жараёни бошланади.

Дастурни ўрнатиш жараёни анча тез амалга ўтади.

Ўрнатиш жараёнида бир неча маротаба қуйидаги ойналар очилиши мумкин. Бундай холатда, Continue Anyway тугмасини босиб, жараённи давом эттирамиз. Бу ойнанинг чиқиши сабаби, ўрнатилаятган драйверлар ОТ билан қанчалик ишлашлиги текширилмаган деб огохлантирилмоқда. шуни айтиб ўтишим лозимки, Windows XP SP3 га ўрнатаятганимда, бундай огохлантиришлар тахминан 9, 10 марта очилди. Барчасига Continue Anyway тугмасини босдим.

Ва нихоят, дастурни ўрнатиш жараёни тугалланди. Finish тугмасини босиб жараённи тугатамиз ва агар шу вақтда Start Oracle VM VirtualBox 4.1.8 after installation тугмачасини белгиланган холатда қолса, VirtualBox дастури, дархол очилади.

Мана VirtualBox дастури очилди. Кўриб турганимиздек, аввалбошдан уни интерфейси инглиз тилида.

Хохласангиз дастур тилини рус тилига ўгириш мумкин. Бунинг учун File менюсидан Preferences... бўлимини босамиз.

Очилган ойнада чап тарафдан Language (тил) бўлимига ўтиб, ўнг тарафдаги тиллар рўйхатидан Русский ни танлаб, ОК тугмасини босамиз. Шу захоти дастурни тили русчага ўгирилади.

Келинг яна Созлашлар ойнасини очиб, яна бир мухим нарсани созлаб қўямиз. Файл менюсидан Свойства ни босамиз. Ойнада Общие бўлимида жойлашган Папка для машин бўлими ёрдамида, янги тузилган виртуал компьютерларни файлларини, сизни дискингизда сақланадиган жойи кўрсатилади. Аввалбошдан бу ерда хозир ишлаб турган фойдаланувчининг Мои документы папкасида жойлашган VirtualBox VMs папкаси белгиланган. Лекин, виртуал комьютерларнинг хажми анча катта бўлишини хамда C: диск асосан ОТни ўзи учун мўлжалланганлигини инобатга олиб, бу папкани D: ёки бошқа, бўш жойи кўпроқ бўлган дискда жойлашган папкага ўзгартиришни тавсия этаман. Бунинг учун, рўйхатни тушуриш тугмасини босиб, Другой ни танланади ва керакли жой кўрсатилади. ОК ни босиб, созлашлар ойнасини ёпамиз.

Мана энди, янги виртуал компьютер тузишга тайёрмиз. Бунинг учун юқорида турган Создать тугмасини босамиз. Шунда Янги виртуал компьютер тузиш "мастер"и ишга тушади. Вперед тугмасини босиб, кейинги қадамга ўтамиз.

Ушбу қадамда, Имя жойига янги тузилаятган виртуал компьютерга ном киритилади. Хохлаган ном беришингиз мумкин. Тип ОС бўлимидан, бўлажак виртуал компьютерга ўрнатилиш мўлжалланган ОТ тури ва версияси танланади. Ушбу мақолада Microsoft Windows 8 ОТми танланди. Впередни босиб, жараённи давом эттирамиз.

Кейинги қадамда, янги виртуал комьютер учун оператив хотира миқдори белгиланади. Рекомендуемый размер жойида дастурни ўзи фойдаланувчига танланган ОТ учун тахминан қанча миқдорда Оператив хотира ажратиш лозимлигини маслахат тарзида келтирилади ва аввалбошдан ўша миқдор белгилаб қўйилган бўлади. Хохласангиз уни ўзгартиришингиз мумкин. Яъни бу ерда сизни компьютерда мавжуд бўлган умумий Оператив хотира миқдори кўрсатилган. шу миқдордан қанчасини виртуал компьютерга беришингизни белгилайсиз. Эхтиёт бўлинг, оператив хотирани жуда кўп миқдорда белгилаб қўйсангиз, виртуал компьютерни ишлашида, ўзингиз ишлаб турган ОТ жуда секин ишлаши мумкин, чунки унинг ўзига Оператив хотира етарли бўлмайди. Вперед тугмасини босиб, кейинги қадамга ўтамиз.

Кейинги қадамда виртуал компьютерни юкланувчи диски кўрсатилади. Кўп холатларда бу ерда хеч нарсани ўзгартирмасдан Вперед тугмаси босилади.

Ушбу қадамдан бошлаб, янги виртуал компьютеримиз учун янги виртуал қаттиқ диск тузиш "мастери" ишга тушади. Биринчи қадамда, виртуал қаттиқ диск турини белгиланади. Бунинг сабаби, хозирги кунда виртуал комьютерлар билан ишлаш имконини берувчи бир нечта дастурлар мавжуд ва табиийки уларни қаттиқ дискларини ифода этувчи файллари хам хар хил турда. Бу қадамда, ўзимизга керакли виртуал қаттиқ диск турини танлаймиз ва Вперед тугмасини босамиз.

Кейинги қадамда виртуал қаттиқ диск файли ўлчами қандай бўлиши созланади. Агарда Динамический виртуальный диск хоссасини танласак, қаттиқ диск файли, ундаги маълумотларни ўсиши жараёнида ўсиб боради, (аммо жой камайиши билан кичиклашмайди). Бордию Фиксированный виртуальный диск хоссасини танласак, қаттиқ диск файлини ўлчами аввалдан кўрсатилган холатда тузилади. Бунинг учун бироз кўпроқ вақт талаб этилади, лекин ишлаш жараёнида динамик дискдан кўра тезроқ ишлайди. Мен мақола учун динамик виртуал диск турини танладим. Впередни босиб кейинги қадамга ўтамиз.

Ушбу қадамда виртуал компьютерни қаттиқ дискини жойлашиш жойи ва уни ўлчами созланади. Агар қаттиқ дискни жойлашиш жойини боя созлашлар ойнасидан бошқа жойга кўчирмоқчи бўлсангиз, папка расм туширилган тугмани босиб, керакли жойни кўрсатишингиз мумкин. Ойна остида, виртуал қаттиқ дискни ўлчами белгиланган. Кўриб турганимиздек, аввалбошдан у ерда 20 ГБ турибди. Мен уни ўзгартирмасдан Вперед тугмасини босдим.

Мана қаттиқ дискни тузиш "мастер"и хам ўз нихоясига етди, Создать тугмасини боссак, компьютеримизни виртуал қаттиқ диски тузилади. Ва ортдаги виртуал компьютерни тузиш "мастер"ини иши хам якунланди, у ерда хам Create тугмасини босиб, янги виртуал компьютерни тузиш жараёнини якунлаймиз.

Асосий ойнани чап тарафида, виртуал компьютеримиз рўйхати келтирилади. Ва ўнг тарафда, шу рўйхатдан танланган виртуал компьютер хақидаги маълумотлар кўрсатилади. Бизда хозирга битта Mening Windows 8 деб номланган виртуал компьютеримиз мавжуд. Уни ишлатиб юбориш учун, рўйхатдан уни танлаган холатда, юқоридаги Старт тугмасини босамиз.

Шунда виртуал компьютерни энг биринчи марта ёқиш "мастер"и ишга тушади. Хавотир олманг, бу жараён фақат бир марта, тез ўтади. Впередни босамиз.

Ушбу қадамда, янги виртуал компьютер учун юкловчи ОТни файлларини қаерда жойлашганлиги кўрсатилади. Агарда виртуал компьютерга ўрнатмоқчи бўлган ОТмингиз файллари DVD ёки CD дискда жойлашган бўлса, дискни қурилмага солиш лозим, ва Носитель да ги рўйхатдан ўша қурилмани харфини танланади. Бордию, юкланаятган ОТ файллари "образ" туридаги .iso, .nrg файллар кўринишида бўлса, Носитель бўлимидаги кичик тугмачани босиб, дастурга ўша файлни кўрсатиб юбориш лозим.

Мен Windows 8 ОТни Consumer Preview версиясини юклаб олган эдим ва уни кўрсатиб юбордим.

Кейинги қадамда Продолжить тугмасини босамиз.

Ва нихоят, виртуал компьютеримизга Отни юклаш жараёни бошланади ва бундан буёғига ОТни ўрнатиш жараёни уни оддий компьютерга ўрнатилишидан умуман фарқ қилмайди.

Виртуал компьютер билан ишлашда баъзи маслахатлар:
Виртуал компьютерни бутун экранга очиш учун хам, бутун экрандан ойнага қайтиш учун хам ўнг Ctrl ва F клавишалари босилади.
Сичқонча курсорини виртуал компьютерга ўткасиз учун, виртуал комьютер экранига хохлаган жойига босилади.
Курсорни яна орқага, ўзингизни ОТга олиш учун эса, ўнг Ctrl клавишаси босилади.
Виртуал компьютер тўлиқ экранда ишлаб туриши жараёнида, сичқончини экранни энг остига олиб келсангиз хам, виртуал компьютерни созлашлари панели очилади.

Виртуал компьютер ойнасини оситда, ундаги виртуал қурилмаларни ишлашини кўрсатиб берувчи панель мавжуд. Шу панельдаги қурилма расмчаларига ўнг тугмани босиб, қурилмани бошқаришингиз мумкин.

Виртуал компьютерни ўчиришни 3 хил йўли мавжуд.

Сохранить состояние машины - виртуал компьютерни ишлаб турган холатини сақлаб қўйиш. Кейинги сафар ёқганингизда виртуал компьютер ишлаши айнан шу холатдан бошлаб давом этади.
Послать сигнал завершения - унга ўша ОТ учун стандарт бўлган ўчириш сигналини юбориш.
Выключить машину - виртуал компьютерни батамом ўчириш (яъни худди оддий компьютерни "ток" дан олиб қўйгандек).

Эътиборингиз учун рахмат.

Muallif: Farkhod Dadajonov

Manba: http://virtualdars.uz

Share